O P E N R O O M   2 0 1 4 / 2 0 1 5

VOĽNOČASOVÉ TVORIVÉ A VÝCHOVNÉ AKTIVITY PRE DETI A MLÁDEŽ Z RÓMSKYCH OSÁD NA VIDIEKU

"Projekt «OPENROOM – otvorený priestor pre rozvoj rómskych detí a mládeže» bol podporený sumou 5.000 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu «OPENROOM – otvorený priestor pre rozvoj rómskych detí a mládeže» je «vytvorenie podmienok multikultúrneho a tolerantného prostredia pre deti a mládež z rómskej komunity na vidieku pri voľnočasových aktivitách v tvorivom priestore na vidieku - Artfarm». Príjemca grantu: občianske združenie DIZAJN FÓRUM "

Vzyerá to, že nemáte doplnok na prehliadanie PDF. Pre stiahnutie PDF kliknite tu.