O P E N R O O M

VOĽNOČASOVÉ TVORIVÉ A VÝCHOVNÉ AKTIVITY PRE DETI A MLÁDEŽ Z RÓMSKYCH OSÁD NA VIDIEKU

"Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný Tvorivý dom na vidieku, n. o."

a00 be01 be02 be03 be04 be05 be07 be08 be10 be11 bee01 bee02 bee03 bee04 bee05 bee06 bee07 bee08 bee09 bee31 bee32 bee34 c03 ce01 ce02 ce03 ce04 ce05 ce06 ce10 ce30 ce31 ce33 de01 de02 de03 de04 de05 dee e09 ee01 ee08 ee09 ee12 ee17 ee24 ee27 fe02 fe03 fe05 fe06 ge03 ge2