img
TVORIVÝ DOM na vidieku, 044 01 DRIENOVEC 337, Košice-okolie nachádza sa
na okraji národného parku Slovenský kras v údolí rieky Bodvy


Priestor pre tvorivé stretnutia, umelecké, remeselné i ekologické aktivity,
výstavy a oddychové i vzdelávacie pobyty.


Prostredie Tvorivého domu:
• tvorivý a spoločenský priestor • alternatívna galéria • komunikačný a školiaci priestor
• ateliér a dielne na tvorivú a remeselnú činnosť • odborná knižnica a študovňa časopisov s internetom
• malé múzeum cerúz • zbierka remeselných nástrojov a náradí • záhrada - prostredie na oddych,
či realizáciu eko-bio nápadov...
Prejdite sa aj vy údolím Bodvy hory, doliny, jaskyne, dedinky, záhrady, mestá, ulice, parky, život, vône a farby...